Syömishäiriöklinikka
 
 
 
 
 
 
APUA HAKEVALLE
AMMATTIHENKILÖLLE
PALVELUT
SYÖMISHÄIRIÖT
TUTKIMUS & KEHITYS
FAQ
YHTEYS
HINNAT
 
 
 
 
 

Syömishäiriöklinikalle uusi kokovuorokausiosasto!

Lisätietoa 0102923211 / info@syomishairioklinikka.fi

 

Syömishäiriöklinikka pähkinänkuoressa

Syömishäiriöklinikka on kattonimi organisaatiolle, joka pitää sisällään syömishäiriösairaalan ja -poliklinikan.

Syömishäiriöklinikka täyttää Valviran 2012 päivittämät kriteerit nuorisopsykiatriselle sairaalalle, ainoana yksityisenä toimijana Suomessa. Klinikan toiminta on arvioitu erikoissairaanhoidon tasoiseksi (AVI).

Syömishäiriöklinikalla työskentelee 4 lääkäriä, joista kolme psykiatria ja yksi yleislääketieteen erikoislääkäri. Yksi psykiatreista on myös nuorisopsykiatri.

Terveyspalveluista vastaava johtaja on psykiatri.

Syömishäiriösairaalassa potilaspaikkoja on 18, joista 12 tehostetussa hoidossa ja 6 päiväosastolla.

Otamme hoitoon syömishäiriöistä, syömisen hallinnan vaikeuksista sekä muista syömiskäyttäytymisen ongelmista kärsiviä henkilöitä kaikkialta Suomesta.

Syömishäiriösairaalan hoito on vaihtoehto osastohoidolle.

Hoitohenkilökuntaa syömishäiriösairaalassa on 25. Hoitajat ovat sairaanhoitajia, mielenterveyshoitajia ja lähihoitajia. Terapeuttien pätevyys on laillistettu (ravitsemus-, fysio-, psyko- ja perheterapeutti). Syömishäiriöklinikalla on myös oma sosiaalityöntekijä.

Potilaskanta maanlaajuinen. Potilaita lähetetään sekä erikoissairaanhoidosta että perusterveydenhuollosta (julkisen terveydenhuollon maksusitoumus).

Potilaiden alaikäraja 13, yläikärajaa ei ole.

Aktiivinen hoitoaika tehostetussa hoidossa ma-su klo 8-20, yöaikaan puhelinpäivystys. BMI-alaraja 13 (Käypä hoito -suositus 2009).

Hoitojakson kesto riippuu psykopatologian vakavuudesta, hoidon tavoitteista ja lähettävän tahon jatkohoito-resursseista. Tehostetun hoidon kesto keskimäärin 3-12kk. Lyhyempiä jaksoja hyödynnetään akutisoituvan tilanteen katkaisussa sekä esimerkiksi oman osasto sulun aikana.

Syömishäiriöklinikka on avoinna joka päivä ympäri vuoden.

www.syomishairiosairaala.fi

EDC-hoitomalli
Hoidossa käytettävä EDC on Syömishäiriöklinikan oma hoitomalli. Kantavana periaatteena on aktivoida sairastunutta ottamaan itse vastuuta toipumisestaan ja kotona pärjäämisestään.

EDC pohjautuu nk. Stepped Care-hoitoideologiaan: Hoitoa toteutetaan neljässä eri hoitovaiheessa, joista kunkin sisältö on räätälöity vastaamaan sen vaiheen potilaiden kuntoisuutta.

Lähtökohtana hoitomallissa on, että hyödynnetään keveintä mahdollista hoitovaihetta korkeimmalla mahdollisella teholla. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että hoito ei saa olla intensiivisempää kuin välttämätöntä sairastuneen toipumisprosessin etenemiseksi.

Näin tuemme potilaan kotona pärjäämistä ja itsenäistä vastuunottoa. Tällä tavoin myös hoidon kustannustehokkuus optimoituu.

Syömishäiriöklinikka on kattonimi organisaatolle, joka pitää sisällään 18-paikkaisen syömishäiriösairaalan www.syomishairiosairaala.fi sekä terapiapalveluita ja koulutusta tarjoavan syömishäiriöpoliklinikan www.syomishairiopoliklinikka.fi

 
 
 

Klinikalla tapahtuu

03.2014 Päivitämme sivustoamme. Uusille sivuille tulee tarkempaa tietoa mm. uudesta kokovuorokausiosastostamme. Siihen asti saat lisätietoa soittamalla tai sähköpostitse: 0102923211 / info@syomishairioklinikka.fi

01.2014 Sisäministeri Päivi Räsänen vierailulla Syömishäiriöklinikalla.

11.2013 Opintokäynneillä Ruotsin erikoistuneissa yksiköissä. Kohteina MHE-klinikka, Stockholms Centrum för Ätstörningar, Capio Anorexi Center sekä Mandometerklinikka. Lisätietoa facebook-sivuiltamme.

10.2013 Syömishäiriöklinikka luennoi ja kouluttaa tiiviisti eri puolilla Suomea, ajankohtaista tietoa tilaisuuksista facebook-sivuiltamme.

09.2013 Opintokäynnilla HUS:n syömishäiriöklinikassa Helsingissä.

03.2013 Uudet kotisivut! Syömishäiriöklinikka on kattonimi organisaatiolle, joka pitää sisällään sairaalan ja poliklinikan. Molemmilla näistä on nyt omat kotisivut:

www.syomishairiosairaala.fi

www.syomishairiopoliklinikka.fi

Käy tutustumassa!

02.2013 Valtiovarainministeri Jutta Urpilainen vierailulla Syömishäiriöklinikalla

01.2013 Syömishäiriöklinikalla esittelyosasto Syömishäiriöpäivillä 2013 Jyväskylässä.

09.2012 Opintokäynnillä Tanskassa, kahdessa eri syömishäiriöyksikössä. Samalla verkostoitumista alan toimijoiden kanssa Pohjoismaisessa syömishäiriökongressissa.

03.2012 Opintokäynnilla Virossa, Tarton yliopistollisen sairaalan syömishäiriöyksikössä.

7.2011 Kolme työntekijäämme työssä oppimassa Capio Anorexi Centerissä Tukholmassa.

Lisää uutisia >>

 
 
Mikä hoitovaihe soveltuu parhaiten?
Huom. Ammattihenkilö, tarkemmat kuntoisuuskriteerit saat ottamalla
yhteyttä: info@syomishairioklinikka.fi / 010 2923 211
 
 
Voimakas ahdistuneisuus? Voimakkaat vaikeudet syömiskäyttäytymisessä, pakonomaisen rajoittunut ruokavalio?
Arki kaoottista ja valinnat sairauden sanelemia?
Sopiva hoito > Tehostettu A
 
 
Kyvyttömyys selvitä arjesta ilman tukea jokaiselle päiville? Vaikeus syödä riittävästi ja monipuolisesti, puutoksia ravitsemustilassa?
Sopiva hoito > Tehostettu B
 
 
Haasteita riittävän ruokavalion ylläpitämisessä, ruokaostoksissa, ruoan valmistuksessa? Toipumista tukevien valintojen teko haastavaa ilman apua?
Sopiva hoito > Päiväosasto
 
 
Halu saada ruokavalio ja liikkuminen tasapainoon? Ajatusten pyörimistä syömisen, terveyden ja painohuolien ympärillä? Kehon koon hahmottaminen vaikeaa? Syyllisyyttä, huonoa itsetuntoa?
Sopiva hoito > Poliklinikka
 
 
 
 
2011 © Syömishäiriöklinikka / Ätstörningskliniken. All rights reserved
 
Finsteam