ETUSIVU      APUA HAKEVALLE      AMMATTIHENKILÖLLE      PALVELUT      SYÖMISHÄIRIÖT      TUTKIMUS & KEHITYS      FAQ      YHTEYS      HINNAT

syömishäiriösairaala.

Suomen suurin yksityinen

Syömishäiriöklinikka pähkinänkuoressa

 

Syömishäiriöklinikka on kattonimi organisaatiolle, joka pitää sisällään neljä eri yksikköä:

 

-Kokovuorokausiosasto (24/7 ympäri vuoden)

 

-8-20 Osasto (ma-su klo 8-20)

 

- Päiväosasto (ma-pe klo 8-17)

 

- Poliklinikka

 

Potilaspaikkoja osastoilla on yhteensä 18, joista 12 jakaantuu potilaskannan mukaan kokovuorokausiosaston ja 8-20 Osaston kesken.

 

 

Päiväosastolla on 6 paikkaa. Lisäksi polikliiniset potilaat.

 

Syömishäiriöklinikka täyttää Valviran 2012 päivittämät kriteerit psykiatriselle ja nuorisopsykiatriselle sairaalalle, ainoana yksityisenä toimijana Suomessa. Klinikan toiminta on arvioitu erikoissairaanhoidon tasoiseksi (AVI).

 

Syömishäiriöklinikalla työskentelee 4 lääkäriä, joista kolme psykiatria ja yksi yleislääketieteen erikoislääkäri. Yksi psykiatreista on myös nuorisopsykiatri.

 

Terveyspalveluista vastaava johtaja on psykiatri.

 

Otamme hoitoon syömishäiriöistä, syömisen hallinnan vaikeuksista sekä muista syömiskäyttäytymisen ongelmista kärsiviä henkilöitä kaikkialta Suomesta, kaikissa sairauden vaiheissa.

 

Hoitohenkilökuntaa Syömishäiriöklinikalla on n. 30. Hoitohenkilökunta on sairaanhoitajia, lisäksi kaksi lähihoitajaa. Terapeuttien pätevyys on laillistettu (ravitsemus-, fysio-, psyko- ja perheterapeutti). Syömishäiriöklinikalla on myös oma sosiaalityöntekijä.

 

Potilaskanta maanlaajuinen. Potilaita lähetetään erikoissairaanhoidosta, perusterveydenhuollosta ja sosiaalitoimesta (julkisen terveyden- tai sosiaalihuollon maksusitoumus).

 

Potilaiden alaikäraja 13, yläikärajaa ei ole.

 

Hoitojakson kesto riippuu psykopatologian vakavuudesta, hoidon tavoitteista ja lähettävän tahon jatkohoito-resursseista. Osastoilla hoitojaksojen kestot ovat keskimäärin 3-12kk, poliklinikalla myös pidempiä jaksoja. Lyhyempiä jaksoja hyödynnetään akutisoituvan tilanteen katkaisussa sekä esimerkiksi oman osastosulun aikana.

 

Syömishäiriöklinikka on avoinna joka päivä ympäri vuoden.

EDC-hoitomalli

Hoidossa käytettävä EDC on Syömishäiriöklinikan oma hoitomalli. Kantavana periaatteena on aktivoida sairastunutta ottamaan itse vastuuta toipumisestaan ja kotona pärjäämisestään.

EDC pohjautuu nk. Stepped Care-hoitoideologiaan: Hoitoa toteutetaan neljässä eri hoitovaiheessa, joista kunkin sisältö on räätälöity vastaamaan sen vaiheen potilaiden kuntoisuutta.

Lähtökohtana hoitomallissa on, että hyödynnetään keveintä mahdollista hoitovaihetta korkeimmalla mahdollisella teholla. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että hoito ei saa olla intensiivisempää kuin välttämätöntä sairastuneen toipumisprosessin etenemiseksi.

Näin tuemme potilaan kotona pärjäämistä ja itsenäistä vastuunottoa. Tällä tavoin myös hoidon kustannustehokkuus optimoituu.

Syömishäiriöklinikan kokovuorokausiosasto sairauden vaikeimpaan vaiheeseen.

Lisätietoa:
0102923211 / info@syomishairioklinikka.fi

Klinikalla tapahtuu

07.2015 Syömishäiriöklinikan valmius kokovuorokausihoidon toteuttamiseen kaksinkertaistu, 24/7 paikkojen määrä 6 ->12.

 

08.2014 Syömishäiriöklinikan uusi kokovuorokausiosasto avataan.

 

01.2014 Sisäministeri Päivi Räsänen vierailulla Syömishäiriöklinikalla.

 

11.2013 Opintokäynneillä Ruotsin erikoistuneissa yksiköissä. Kohteina MHE-klinikka, Stockholms Centrum för Ätstörningar, Capio Anorexi Center sekä Mandometerklinikka. Lisätietoa facebook-sivuiltamme.

 

09.2013 Opintokäynnilla HUS:n syömishäiriöklinikassa Helsingissä.

 

04.2013 Oikeusministeri Anna-Maja Henriksson vierailulla Syömishäiriöklinikalla

 

02.2013 Valtiovarainministeri Jutta Urpilainen vierailulla Syömishäiriö-klinikalla

 

Lisää uutisia >

 

 

Syömishäiriöklinikka
Puhelinvaihde 010 2923 210

 

Postiosoite
Pitkänsillankatu 1-3, 67100 Kokkola

Sähköposti
info@syomishairioklinikka.fi

 

Fax
010 2962 177

2014 Syömishäiriöklinikka / Ätstörningskliniken. All rights reserved.