Syömishäiriöklinikka
 
 
 
 
 
 
ETUSIVU
APUA HAKEVALLE
AMMATTIHENKILÖLLE
PALVELUT
TUTKIMUS & KEHITYS
FAQ
YHTEYS
HINNAT
 
 
 
 
 
 
 

Syömishäiriö sairautena

Syömishäiriö on vakava sairaus, jossa kuolleisuus on suuri.

Yhteisiä oireita kaikille syömishäiriöille ovat eristäytyminen, itseinhon tunteet ja ahdistuneisuus.

Ilman asianmukaista hoitoa syömishäiriön kroonistumisen riski on suuri.


 

Laihuushäiriö, anorexia nervosa

Laihuushäiriölle eli anoreksialle on tyypillistä sairastuneen tarkoituksellisesti aiheuttama ja ylläpitämä painonmenetys. Laihtumiseen liittyvällä aliravitsemustilalla on vakavia vaikutuksia mm. luustoon ja hormonitoimintaan.

Anoreksian pääpiirteet
Laihuushäiriölle eli anoreksialle tyypillistä on sairastuneen tarkoituksellisesti aiheuttama ja ylläpitämä painonmenetys. Lihomisen pelko on massiivinen. Anorektinen mieli saa sairastuneen joko näkemään itsensä lihavana tai tuntemaan itsensä lihavaksi. 

Anorektinen, äärimmäisen kielteinen ajatusmaailma ei anna sairastuneen kokea tyytyväisyyttä ja tästä syystä uusien tavoitteiden asettaminen on loputon kehä. 

Anoreksialle tyypillisiä oireita ovat rajoittava ruokavalio, liiallinen liikunta ja joskus tahallinen oksentelu, ulostuslääkkeiden käyttö, ruokahalua hillitsevien aineiden ja/tai nesteenpoistolääkkeiden käyttö. Anoreksiaa sairastavien kuolleisuusaste on suuri: eri tutkimustulosten mukaan 5-10 % sairastuneista kuolee (sydänperäinen kuolema, itsemurha).

Anoreksia jaotellaan restriktiiviseen eli ruoasta pidättäytyvään, paastoavaan anoreksiaan ja bulimiseen eli ahmimista ja erilaisia tyhjentäytymiskeinoja suosivaan anoreksiaan.

Anoreksiaa esiintyy yleisimmin nuoruusikäisillä tytöillä ja nuorilla naisilla, mutta myös nuoret pojat ja miehet sekä murrosikää lähestyvät lapset ja vanhemmat naiset aina vaihdevuosiin asti voivat sairastua.

Aliravitsemustilan vakavat seuraukset
Anoreksiaan sairastuneet kärsivät tavallisesti vaihtelevanasteisesta aliravitsemuksesta ja siitä seuraavista umpierityksen ja aineenvaihdunnan muutoksista sekä elimistön toimintahäiriöistä.

Kuukautiset jäävät pois laihtumisen seurauksena ja siitä aiheutuva hormonitoiminnan muutos aiheuttaa luukatoa eli osteoporoosia. Jo muutaman kuukauden sairastamisen jälkeen luusto haurastuu merkittävästi.

Nälkiintynyt keho joutuu sairauden edetessä luovuttamaan elimistön tärkeitä ainesosia ylläpitääkseen välttämättömiä elintoimintoja. Esimerkiksi aivojen valkeasta aineesta jopa 10-20% voi kadota elimistön hätäravinnoksi. Tällöin aivot toimivat puutteellisesti ja usein vahvistavat anorektisen mielen synnyttämiä negatiivisia harhaluuloja.

Joskus nälkiintymisen vaikutukset ovat niin voimakkaita, että anoreksiaa sairastavan todellisuudentaju hämärtyy psykoottiseksi käyttäytymiseksi. 

Nälkiintyminen aiheuttaa fysiologisten muutosten ohella voimakkaita psyykkisiä oireita, joista tavallisimmat ovat masennus, kiukkuisuus, ahdistus, unettomuus, jaksamattomuus sekä kyvyttömyys kiinnostua aiemmin mielihyvää tuottaneista asioista. 

Pakko ja kielletyt aineet
Anoreksiaan liittyy usein pakkoajatukset ja –toiminnot, jotka ilmenevät mm. rituaaleina ruokailujen yhteydessä. Tällöin pakkoajatukset keskittyvät syömiseen liittyviin sääntöihin ja kieltoihin, esimerkiksi kalorirajat, joita ei saa ylittää ja ruokien jaottelu kiellettyihin ja sallittuihin.

Pakkotoiminnot puolestaan määrittelevät ruoan syötäväksi tietyssä järjestyksessä, jatkuvan tarkistelun, tai muuta vastaavaa. Pakko-oireilu voi myös laajeta käsittämään sähkölaitteiden tarkistamista, asioiden laskemista ja tekemistä tietyllä tavalla, toistuvaa käsien pesua, ja niin edelleen.

Diagnostiset kriteerit – F50.0 Laihuushäiriö, anorexia nervosa
Laihuushäiriö eli anorexia nervosa diagnosoidaan tiettyjen kriteerien pohjalta.

A. Merkittävä painonlasku, joka johtaa alipainoisuuteen eli siihen, että täysikasvuisen painoindeksi on naisilla alle 17,5 ja miehillä alle 19 (Body Mass Index eli BMI on paino kiloina jaettuna pituudenneliöllä metreinä ja sitä käytetään 16 vuoden iästä lähtien.).Kasvuikäisillä voidaan painonlaskun sijaan todeta kasvukäyristä oleellinen kasvunviivästymä tai kasvun ja painonkehityksen pysähtyminen.

B. Painon lasku on henkilön itsensä aiheuttama välttämällä "lihottavia" ruokia. Lisäksi henkilö saattaa käyttää seuraavia keinoja: itse aiheutettu oksentelu, ulostuslääkkeiden käyttö, liiallinen liikunta, ruokahalua hillitsevien tai nestettä poistavien lääkkeiden käyttö.

C. Henkilö on mielestään liian lihava ja hän pelkää kovasti lihomista, mikä saa henkilön asettamaan itselleen alhaisen painotavoitteen. Kyseessä on kehonkuvan vääristymä, joka muodostaa erityisen psykopatologian. Sen seurauksena lihavuuden pelko on kaiken kattava yliarvoinen idea.

D. Naisilla vähintään kolmen peräkkäisen kuukautiskierron poisjääminen, jos kuukautiset ovat jo alkaneet, tai ensimmäisten kuukautisten viivästyminen. (Poikkeuksena tästä ovat anorektisten naisten vuodot, jotka saadaan aikaan hormonaalisella korvaushoidolla, tavallisesti ehkäisypillereillä.) Miehillä tähän verrattavissa olevat muutokset esiintyvät seksuaalisessa halussa ja toimintakyvyssä. 

E. Ahmimishäiriön (F50.2) kriteerit A ja B eivät täyty.

>> Ahmimishäiriö, bulimia nervosa

 
 
 
2011 © Syömishäiriöklinikka / Ätstörningskliniken. All rights reserved
Finsteam